Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 2/2024 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.