Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć dla Szkół Zaocznych dla osób kształcących się w Szkole Policealnej.

Wszelkie zmiany w planie będą aktualizowane na bieżąco, prosimy zwrócić uwagę na datę aktualizacji.